تعرفه قیمت ها
هزینه های خدمات سامانه (سگ) تومان
هزینه صدور پکیج شناسنامه
109800
هزینه شناسنامه المثنی
54600
هزینه کارت مالکیت المثنی
32400
هزینه پلاک هوشمند المثنی
23200
هزینه انتقال مالکیت حیوان
89800
تمدید کارت مالکیت
34900
هزینه های خدمات سامانه (گربه) تومان
هزینه صدور پکیج شناسنامه
109800
هزینه شناسنامه المثنی
54600
هزینه کارت مالکیت المثنی
32400
هزینه انتقال مالکیت حیوان
89800
تمدید کارت مالکیت
34900

 

  • ارسال در تهران به صورت تحویل به دامپزشک می باشد.

راه های ارتباط با ما

support@animalid.ir

: شماره های تماس با ما
021-44036214
ساعت تماس 9 صبح تا 7 عصر